You are here:

מנתח H2·THEA

מערכת זיהוי וניתוח עור מקיפה:

היא מאמצת את העיקרון של ספקטרום חמישה צבעים, המשלבת UV פלואורסצנציית עור וספקטרוסקופיה של אור מקוטב, תוך הסתמכות על התמיכה הטכנית של מסד נתונים גלובלי של מקרים בהיקף של מיליוני היקף ומחשוב ענן ביג דאטה כדי לספק ניתוח ובדיקה של עור פנים מלאים.

מנתח H2·THEA

מערכת זיהוי וניתוח עור מקיפה:

היא מאמצת את העיקרון של ספקטרום חמישה צבעים, המשלבת UV פלואורסצנציית עור וספקטרוסקופיה של אור מקוטב, תוך הסתמכות על התמיכה הטכנית של מסד נתונים גלובלי של מקרים בהיקף של מיליוני היקף ומחשוב ענן ביג דאטה כדי לספק ניתוח ובדיקה של עור פנים מלאים.